Zoek Alle vacatures

Bespaar op inkoop en verbeter de winstgevendheid

In het huidige economische klimaat is het voor ondernemingen lastig om hun winstgevendheid te vergroten door hun verkopen op te stuwen. Ondanks dat dit een belangrijke focus zal en moet blijven, is het belangrijk andere wegen te zoeken om dit te realiseren. Uit mijn dagelijkse praktijk blijkt dat de winstbijdrage van het besparen op inkoopuitgaven vaak onderschat wordt. Door de inkoopkosten inzichtelijk te maken, te identificeren waar besparingsmogelijkheden liggen en een gezamenlijk plan op te zetten om deze besparingen te realiseren, komt deze significante bijdrage duidelijk in beeld.


Bespaar op inkoop - Jeroen WortelboerVoorbeeld inkoopbesparing


Bij productiebedrijven is het inkoopvolume al gauw 50% van de omzet. Een inkoopbesparing van 10% levert dan al een verbetering van de winstgevendheid van 5%. Om zonder deze besparingen diezelfde verbetering te realiseren, moet al tussen de 20 en 30% meer omzet gehaald worden. Hoe kunnen we inkoopbesparingen concreet voor uw organisatie realiseren? Een eerste inschatting van uw besparing is
snel te maken. Hiervoor is een gesprek met een algemeen- en inkoopverantwoordelijke vaak al voldoende. Informatie over de huidige inkooporganisatie, inzicht in de indeling in inkoopgroepen en de totale inkoopwaarden (spend), de huidige leveranciers en de mate waarin
afspraken zijn vastgelegd, geven een goede indicatie. Binnen een paar dagen na dit gesprek weten we of een nadere inkoopanalyse zinvol is.


Inkoopanalyse


De inkoopanalyse gaat uit van relevante informatie uit de crediteurenadministratie. Meestal een ‘dump’ van gegevens uit uw administratieve systeem in bijvoorbeeld Excel-formaat. Met deze gegevens wordt het globale beeld nader gepreciseerd. Bij welke inkoopgroepen of leveranciers liggen de grootste mogelijkheden? Dit bepaalt de prioriteit en focus van een kort marktonderzoek. Dit marktonderzoek levert antwoord op de vraag hoe marktconform de huidige leveranciers leveren en welke alternatieven er zijn. Blijkt dit interessante besparingen op te leveren dan zal er een plan van
aanpak opgesteld worden voor de realisatie daarvan. Is er overeenstemming over de uitgangspunten, verantwoordelijkheden, rapportages en evaluatiemomenten dan kan gestart worden met de realisatiefase. Nadat de inkoopbesparingen gerealiseerd zijn, zullen in de afsluitende bespreking adviezen gegeven worden. Op deze wijze wordt dit eenmalige projectresultaat verankerd in de dagelijkse werkwijze van Inkoop.

Door: Jeroen Wortelboer van Acquivision, partner van REEF

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.