Zoek Alle vacatures

Bedrijfsbezoek Woonbedrijf - Het Nieuwe Werken

Op 27 augustus jongstleden bracht REEF met een aantal partners een geslaagd bedrijfsbezoek aan Woonbedrijf in Eindhoven.

Reden van dit bezoek was het delen van kennis over 'Het Nieuwe Werken', dat Woonbedrijf ver heeft doorgevoerd. Een van de aanwezigen was Niki Notermans van woonstichting Leystromen, zij vertelt....

 

  

‘Flexibel werken moet een recht worden’


15 augustus - De Tweede Kamer praat binnenkort over een initiatiefwetsvoorstel om het voor werknemers makkelijker te maken flexibel te gaan werken. GroenLinks en het CDA willen dat de wet op 1 januari 2014 ingaat.

Werknemers kunnen nu alleen een verzoek indienen om minder uren te gaan werken. In de nieuwe opzet kan de werkgever een verzoek voor aan schooltijden aangepaste werktijden of een dag thuiswerken niet zomaar weigeren.

De partijen dienden al eerder een wetsvoorstel in, maar daarop kwam kritiek van andere partijen. GroenLinks en CDA pasten het voorstel daarom op een aantal punten aan.
 
Zo wordt nu voorgesteld om flexibeler werken pas te laten gelden voor bedrijven vanaf 50 medewerkers. In te weinig cao's zijn afspraken opgenomen over of en hoe werknemers flexibel kunnen werken, waardoor werknemers niet af kunnen dwingen dat hun werkgever hun vraag om meer flexibel te werken ook serieus overweegt. GroenLinks en CDA willen met het wetsvoorstel stimuleren dat er in meer cao's afspraken worden gemaakt over flexibel werken.
 
Wanneer het wetsvoorstel besproken gaat worden, is nog niet bekend.Flexibel werken moet makkelijker worden. Gezien het initiatiefwetsvoorstel iets waar bedrijven in de toekomst misschien op in moeten gaan spelen/rekening mee moeten gaan houden. Maar ook is het tegenwoordig een ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt door de huidige techniek. Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met het nieuwe werken of zijn benieuwd naar het nieuwe werken. Voor REEF een mooi moment om daar op in te spelen en kennis te delen met diverse partijen.

Het eerste deel van de bijeenkomst was een korte introductie over REEF, wie is REEF en in welke divisies is zij werkzaam. Vervolgens een korte voorstelronde met antwoord op de vraag: wat wil iedereen na vandaag beantwoord hebben over Het Nieuwe Werken?
De deelnemers zaten er met diverse redenen zoals inspiratie, nieuwsgierigheid, afweging doel en proces, definitie, lessons learned en het financiële plaatje.

Het tweede dREEF deelt kennis - Het Nieuwe Werken bij Woonbedrijfeel van de middag werd geleid door René Span, manager Facility Management en Services bij Woonbedrijf. René Span besprak de ervaring binnen Woonbedrijf met Het Nieuwe Werken. Ervaringen op het gebied van het resultaat, het proces, de sturing en de persoonlijke ervaringen kwamen daarbij aan bod.

In het pand aan de Dr. Berlagestraat in Eindhoven testen ze het nieuwe werken om dit straks door te voeren in het nieuwe pand waar alle 4 de locaties samen zullen komen. Het nieuwe werken begint pas!

Woonbedrijf heeft bewust gekozen om te sturen op het resultaat, het laten ontstaan door het van binnenuit te laten gebeuren. Geen lijnen uit te zetten. Tot 2014 is dit vrijwillig en tot 2016 is er de mogelijkheid om de 6 thema’s te realiseren met behulp van de projectgroep ‘ons’. René geeft aan dat ze er voor hebben gekozen om medewerkers overal bij te betrekken en over na te laten denken. Het is een gezamenlijk project, vandaar de naam ‘ons’. Wie niet instapt, komt buitenspel te staan.

Er ontstond een levendige discussie met diverse pittige vragen. Medewerkers zijn trots op het project ‘ons’, maar is dat alleen fysiek? Maken medewerkers misbruik van de situatie door thuis te gaan werken? Werkt Het Nieuwe Werken? Is er voor iedereen een plek gereserveerd en welke kosten brengt het met zich mee?
 
Het derde deel van de namiddag was een rondleiding door het inspirerende gebouw van Woonbedrijf. Het Nieuwe Werken is geen focus op thuiswerken, maar het ontmoeten van diverse collega’s. Dit hebben ze gecreëerd door diverse ruimtes, oplossingen en sferen binnen het gebouw. De basissfeer die zij hebben gekozen, is het werken alsof je thuis bent. Men komt binnen zoals de Brabantse gezelligheid: achterom. Voor de entree is dan ook gekozen voor een keuken met een grote tafel. Tevens ben je hier niet werkzaam op de eerste verdieping voorzijde, maar in gedeeltes die namen hebben gekregen zoals ‘de wijk’, ‘de bushalte’ of ‘aan het water’.

Niki Notermans, woonstichting Leystromen
REEF deelt kennis - woonstichting Leystromen
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.