Vijf tips voor de veranderaar in het proces 'veranderen voor de Omgevingswet'

onze kennisuw succes

Overheden werken momenteel hard aan de veranderopgave om de geest van de Omgevingswet tot leven te laten komen. Een boeiend proces, waarvoor geen kant-en-klaar recept bestaat. Maar er zijn wel handvatten, tips en succesfactoren vanuit de praktijk en wetenschap die daarbij kunnen helpen.

Annemie van Loon is projectspecialist bij REEF en projectmanager HR & de Omgevingswet. Ze begeleidt al ruim tien jaar verander- en ontwikkeltrajecten. Kennis delen zit in het DNA van onze medewerkers. Annemie is daar een mooi voorbeeld van. Zij brengt als co-auteur van het boek ‘Veranderen voor de Omgevingswet’ haar kennis en ervaring bijeen. Hierdoor biedt zij naast inzicht in het veranderproces er ook grip op.

Boek ‘Veranderen voor de Omgevingswet’

Het boek biedt een praktische Routekaart; een procesbeschrijving voor verandertrajecten en de daarbij behorende activiteiten. Het geeft je zicht en grip op het veranderproces, zodat je als ervaren of beginnend veranderaar meteen aan de slag kunt gaan. Maar veranderen gaat ook over jezelf, de veranderaar. En dat vraagt dus ook om alertheid op jezelf: wat breng je mee en waar moet je op letten? In dit artikel deelt Annemie vijf tips uit haar boek voor lijnmanagers in overheidsorganisaties. 

Download de whitepaper 'Veranderen voor de Omgevingswet'

Vijf tips voor de veranderaar

1. Ken jezelf

Tijdens veranderwerkzaamheden kom je met veel mensen in aanraking. En die hebben allemaal hun effect op jou; van de ene mens wordt je nou eenmaal blijer dan van de ander. Probeer te ontdekken waar jouw triggers zitten. Dit helpt je om grip op je reacties te houden en daarmee ook regie in de omgang met anderen. Op die manier kun je in verschillende situaties zo veel mogelijk sturen in de richting waar jij naartoe wilt. Laat je eigen emoties het proces en de resultaten die je wilt bereiken niet in de weg staan. 

2. Het gaat niet over jou

Je werkt aan een proces om verandering in houding en gedrag te implementeren. En juist datgene wat jij van mensen vraagt, kan weerstand oproepen. Dat heeft effect op jou, terwijl de weerstand niet over jou gaat, maar over de boodschap die je brengt. Bedenk je dat alle uitingen, positief en negatief, verrassend en verfrissend informatie opleveren die je als input kunt gebruiken voor jouw veranderproces.

3. Dichtbij komen

Als veranderaar kom je vaak dicht bij de persoonlijkheid van anderen. Dat is een bijzondere positie waar je oog voor moet hebben en die empathie en integriteit vraagt. Empathie heb je nodig om in te kunnen schatten wat er gebeurt en hoe je interventies kunt laten werken voor jouw veranderproces. Kijk waar en hoe je moet interveniëren en aandacht geven op verschillende niveaus om te zorgen dat je vooruitgang blijft boeken in je proces en resultaten.

4. Laat zelf zien wat je van anderen verwacht

Wanneer je wilt dat medewerkers actief meewerken aan een verandertraject, ben dan zelf ook energiek in je houding. Zorg dat mensen je weten te vinden en kunnen bereiken. Neem ze serieus en toon waardering. Doe eens mee aan een workshop of training en durf je kwetsbaar op te stellen. Laat zien dat je ook bereid bent om ergens moeite voor te doen, zoals je dat ook van anderen verlangt. Je ervaart dan gelijk wat de verandering van anderen vraagt.

5. Organiseer hulptroepen

Als veranderaar moet je veel kunnen. En tijdens een veranderproces kan er veel gebeuren: met jou, de organisatie, medewerkers en het proces zelf. Het helpt je om gebruik te maken van een netwerk, in de vorm van een werk- of klankbordgroep. Zij kunnen je helpen om scherp te stellen op de opdracht en het resultaat dat je wilt behalen. Als je bijvoorbeeld worstelt met een presentatie voor de directie, laat dan eens een collega meekijken die zoiets al vaker heeft gedaan. Kijk tot slot ook eens bij collega-veranderaars van andere overheden. Het delen van kennis, ervaringen en best practices helpen je verder op weg.[1]

[1] Veranderen voor de Omgevingswet. Een praktische routekaart voor het veranderen van houding, gedrag en kennis. Auteurs: Annemie van Loon en Sanne van Deursen. www.veranderenvoordeomgevingswet.nl

Whitepaper 'Veranderen voor de Omgevingswet'

In deze whitepaper wordt ingegaan op:

  • Het proces en de vijf hoofdstappen;
  • Tips om het verandertraject tot een succes te maken;
  • Praktijkvoorbeelden.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem contact op met Ingrid Oerlemans.