Implementatie van de Omgevingswet

  • 22 juni 
  • REEF-deelt-bijeenkomst
  • 17:30 - 20:30 uur
  • Gratis deelname

Aanmelden

Het is zo ver! De Omgevingswet treedt in het nieuwe jaar in werking. Wat moet je als vergunningverlener, specialist of jurist écht weten om vanaf 1 januari 2024 met elkaar succesvol een omgevingsvergunning te verlenen?

We gaan hier dieper op in tijdens de REEF-deelt-kennisbijeenkomst op 22 juni op de High Tech Campus (Eindhoven). Het ‘uit elkaar vallen’ van Wm inrichtingen in milieubelastende activiteiten (mba's), heeft gevolgen voor de manier waarop een omgevingsvergunning milieu wordt verleend.

Daarom nemen we je tijdens deze kennisbijeenkomst mee in:

  • De invloed van losstaande mba's op vergunning- en meldingsplichten en de te volgen procedure.
  • Magneetactiviteiten en de rol hiervan bij het vaststellen van het bevoegd gezag.
  • De nieuwe uitgangssituatie op grond van het overgangsrecht.
  • De relatie tussen de indieningsvereisten in de Omgevingsregeling en de beoordelingscriteria in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Spreker

Kristel Stassen (Artos Milieu- en Omgevingsadvies) is sinds 2004 werkzaam in het werkveld van de omgevingswetgeving. Aanvankelijk als adviseur voor bedrijven, waarbij zij adviseerde bij het aanvragen van vergunningen en opstellen van hierbij benodigde documenten, zoals milieueffectrapportages. Sinds zij in 2016 zelfstandig adviseur werd, werkt zij met name voor overheidsinstanties als vergunningverlener Wabo milieu.

Kristel Stassen

Kristel Stassen

Schrijf u nu in!

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Daan van de Ven
projectmanager VTH