De prominente rol van geo-data voor de Omgevingswet

  • 7 maart
  • REEF-deelt-kennisbijeenkomst
  • 17:30 - 20:30 uur
  • Gratis deelname

Aanmelden

De prominente rol van geo-data voor de Omgevingswet

Geografische informatie krijgt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en vergunningverlening. Geografische data wordt bepalend voor wat wel of niet mag en een fout heeft directe gevolgen voor het plan- en VTH-proces. Als de ruimtelijke data aangeeft dat met een melding kan worden volstaan of dat er geen vergunningaanvraag nodig is, leidt dat tot ongewenste activiteiten.

Aanvullend geeft de noodzaak goede ruimtelijke data aan te bieden een boost aan andere processen zoals publieke dienstverlening. De afdelingen die zich bezig houden met geo-informatie worden belangrijker en de verantwoordelijkheid om goede geografische data te maken groter.

Direct gekoppeld aan de geografische informatie hebben ook de toepasbare regels een belangrijke rol onder de Omgevingswet. Toepasbare regels zijn dé schakel tussen het maken van omgevingsbeleid en het toetsen van aanvragen door vergunningverleners. Door het maken van goede vragenbomen en digitale formulieren in combinatie van geo kan niet alleen de kwaliteit van aanvragen verbeterd worden, maar kan een groot deel van de toetsing al verplaatst worden naar de aanvraagfase van de vergunning of melding.

Behalve voor de Omgevingswet en het DSO, is dit principe ook bij uitstek geschikt voor alle VTH taken van gemeenten die niet onder de Omgevingswet vallen, maar wel in de VTH applicatie worden afgehandeld. Maar wat betekent dat voor mijn afdeling, waar moet ik op letten en welke keuzes heb ik te maken als het gaat over geografische informatie? Edwin en Reinier van partner Geodan geven tijdens de REEF-deelt-kennisbijeenkomst op 7 maart hun inzichten vanuit ervaringen bij gemeenten en waterschappen. Deze bijeenkomst vindt plaats op de High Tech Campus (Eindhoven).

Verder gaan we tijdens deze bijeenkomst dieper in op:

  • De nieuwe rol van geo en de Omgevingswet.
  • Beheervraagstukken van geo met daarbij best practices vanuit andere gemeenten en waterschappen.
  • Het principe van toepasbare regels in de keten van beleid naar toetsing.
  • Hoe locatie intelligentie gebruikt kan worden om vragen geautomatiseerd te beantwoorden voor de aanvrager.
  • Hoe de DSO systematiek veel breder ingezet kan worden binnen de gemeenten en hoe daarmee zowel de dienstverlening aan de burgers/bedrijven verhoogt kan worden, terwijl er ook efficiënter en geautomatiseerde gegevens verwerkt worden in de VTH-applicaties.

 

Sprekers

Edwin Spijker heeft een 13 jaar ervaring bij de provincie Gelderland, waar hij betrokken was bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem. Daarna werkte hij 13 jaar bij Roxit, waar hij diverse rollen vervulde, waaronder projectleiding, accountmanagement en productontwikkeling voor gemeentelijke VTH-applicaties. Gedurende 4 jaar was hij actief bij Geodan, waar hij zich bezighield met productontwikkeling en sales van regelbeheersoftware met betrekking tot de Omgevingswet, DSO en Decentraal Loket.

Reinier Krins, afgestudeerd aan de HAS green academy met een opleiding in Applied Geo-information Science, brengt meer dan 6 jaar ervaring met zich mee in het werken met de Omgevingswet voor provincies, waterschappen en gemeenten. Hij heeft hands-on ervaring in het maken van locaties voor omgevingsdocumenten en heeft ook expertise opgebouwd in het coördineren en testen van de volledige DSO-keten, waarin de locaties een integraal onderdeel vormen.

Edwin Spijker

Edwin Spijker

 

 

Reinier Krins

Reinier Krins

Meld u nu aan!

Datum: 7 maart
Tijden: 17:30 - 20:30 uur (voor eten wordt gezorgd)
Locatie: Conference Center, High Tech Campus
Gratis deelname

Via onderstaand formulier kunt u zichzelf aanmelden voor deze REEF-deelt-kennisbijeenkomst. Reserveer op tijd uw plaats, want er is ruimte voor maximaal 25 personen. 

Het kan enkele seconden duren voordat u wordt doorgestuurd naar de bevestigingspagina.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Nick Verbruggen
Senior Projectmanager Basisregistraties