Zoek Alle vacatures

Huurrecht

Ruimtelijke Ordening & Milieu houdt zich onder andere bezig met het huurrecht. Onze juridische medewerkers zijn ervaren en enthousiast. Zij staan met opgerolde mouwen voor u klaar. De specialisten van REEF assisteren met name zakelijke opdrachtgevers, zoals vastgoedbeheerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties en winkeliers, onder meer met betrekking tot:

•    Huurcontracten
•    Procedures ter beëindiging van huurovereenkomsten
•    Huurprijsaanpassingen
•    Ontruimingskwesties
•    onderhuur
•    Huur en faillissement
•    afwijkende bedingen in de huurovereenkomst

REEF ruimtelijke ordening & milieu

Milieu is hedendaags een belangrijk onderwerp, zeker voor bedrijven. Vaak krijgen deze te maken met allerlei voorschriften. Veel medewerkers en leidinggevende vragen zich dan ook af of ze voldoen aan de huidige wetgeving van ordening en milieu. Na het toepassen deze voorschriften is het boeken van progressie kinderspel.

REEF heeft ervaren specialisten die hier raad mee weten, die u meer kunnen vertellen over:

•    Milieudoorlichting
•    Milieueffect rapportage
•    Aanvragen milieuvergunning
•    Omgevingsvergunning
•    Bestemmingsplan en ruimtelijke onderbouwing
•    Juridische advisering

Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.