Zoek Alle vacatures

REEF-training Lean: op zoek naar de oorzaak

13 november 2019

Lean is in de Nederlandse proces- en service industrie momenteel heel erg “hot”. Diverse bedrijven beginnen met Lean in de hoop meer te kunnen doen met de middelen die ze hebben. Wellicht dat dit ook het geval is bij de organisatie waar je nu werkt. De kern van Lean is het kunnen verbeteren van processen door obstakels weg te nemen, dus door problemen structureel op te lossen. Tijdens deze training leer je oorzaken te vinden door middel van de '5x why' methode.

meer informatie

REEF-training Lean: de kunst van het probleem oplossen

20 november 2019

Pleisters plakken, dat is een probleem oplossen zonder het kennen van de root cause, de hoofdoorzaak. Hierdoor steekt na verloop van tijd het probleem altijd weer opnieuw de kop op. Dit soort pleisters kom je dagelijks tegen. Het is een noodgebouw waar we even inzitten, de controle op het eindproduct of een setting die je maar beter niet kunt gebruiken. Dit soort pleisters maken het werk moeilijker, frustrerend en soms zelfs gevaarlijk. Root cause analysis biedt je de mogelijkheid problemen structureel op te lossen.
meer informatie

REEF-deelt-kennisbijeenkomst

21 november 2019

Tijdens interactieve bijeenkomsten op de High Tech Campus discussiëren specialisten over actuele ontwikkelingen in hun vakgebied. Meer informatie volgt.
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Spanningsveld tussen techniek en contractmanagement: hoe gaat u hiermee om?

21 november 2019

Bouwprojecten lopen vertraging op door contractuele onenigheid of discussies over de technische invulling ervan. Het megaproject Zuidasdok en de Ring Utrecht zijn voorbeelden van projecten die vastlopen doordat er een spanningsveld is tussen techniek en contractmanagement. Hoe voorkomt u contractuele discussies en spanningen na gunning van een aanbesteding? Welke juridische aspecten spelen een essentiële rol rondom een infra-project? En hoe neemt u deze juridische aspecten mee in het technisch management?
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Stappen richting een succesvolle 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur aanpak

21 november 2019

Door de decentralisatie is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg bij gemeenten belegd. Met de werkwijze '1 gezin 1 plan 1 regisseur' wordt hulp dichterbij burgers georganiseerd, uitgaande van hun eigen kracht. Welke stappen zijn nodig voor een succesvolle ‘1 gezin-, 1 plan-, 1 regisseuraanpak'? Wie heb je daarvoor nodig? En hoe zorg je voor een succesvolle afstemming van de hulp tussen gezin, het netwerk, de gemeente en de zorgprofessionals?
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Veranderen voor de Omgevingswet: een praktische aanpak naar een andere manier van werken

21 november 2019

Overheden werken momenteel hard aan de veranderopgave die gaat over houding en gedrag dat hoort bij de Omgevingswet. Niemand weet nog hoe het precies zal gaan, werken en denken volgens de Omgevingswet. Wel is duidelijk dat de Omgevingswet stuurt op meer integraal samenwerken en participatie. Hoe pakt u zo’n complexe veranderopgave aan? Wat brengt u mee als veranderaar en waar moet u op letten?
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Het nieuwe akoestische landschap: wat zijn de gevolgen van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet?

21 november 2019

Op 2 juli is het voorstel voor de Aanvullingswet geluid Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Geluid kan van grote invloed zijn op het woon- en leefklimaat van mensen en op hun gezondheid. Daarom zijn wettelijke regels nodig voor het geluid van bedrijven, industrieterreinen, wegen en spoorwegen in relatie tot geluidgevoelige gebouwen, zoals woningen, scholen, kinderdagverblijven en bepaalde medische instellingen. Ten aanzien van het milieuaspect geluid gaat een en ander wijzigen. Wat betekenen deze nieuwe geluidregels voor de ondernemers? En hoe gaat u als (medewerker van de) overheid om met de nieuwe verantwoordelijkheid van akoestische invulling van gebieden?
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | “Excellent Innoveren” voor een toekomstbestendige organisatie in de maakindustrie

21 november 2019

Er komt veel op de maakindustrie af. Nieuwe technologieën zoals 3D printing, robots, AI, VR, machine vision en drones dienen zich nadrukkelijk aan. Daarnaast vinden er diverse ontwikkelingen plaats bij de klant, in de keten, de markt en in de maatschappij. Denk aan de groeiende behoefte aan nieuwe producten, services en samenwerking in de keten. Daarbij neemt de concurrentie toe van onder andere Chinese maakbedrijven die hele ketens digitaal gaan opzetten. Hoe ga je om met deze ontwikkelingen? Beschouw je nieuwe technologieën en ontwikkelingen als bedreigingen of zet je ze om in enorme kansen? En hoe trek je innovatie breder dan alleen technische innovatie? Tijdens deze REEF-deelt-kennisbijeenkomst pleit het B2B Innovatie Collectief voor “Innovation Excellence”.
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Wat zijn smart buildings, hoe realiseer je ze en wat levert het op?

21 november 2019

De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hierover zijn doelen afgesproken en afspraken met allerlei partijen gemaakt. Alle sectoren worden hierbij geraakt en ook de bouwsector en het facilitaire werkveld hebben een enorme uitdaging. De energietransitie in de gebouwde omgeving moet worden versneld. Bijvoorbeeld door het verminderen van de CO2-uitstoot door het slimmer maken van gebouwen. Het klimaatakkoord stelt daarmee nieuwe eisen aan beheerders van gebouwen, facilitymanagement organisaties, installateurs en adviseurs. Welke oplossingen zijn er op weg naar besparing en energieneutrale gebouwen? Ofwel: wanneer is er sprake van smart buildings?
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): krijg inzicht in de acties die u dient uit te voeren voor 1 januari 2020

21 november 2019

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialzekerheidsrecht. Dit heeft gevolgen voor iedere werkgever. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kost tijd en vergt in 2019 nog voorbereidingen. Specifieke regels en rekenvoorbeelden worden tijdens deze bijeenkomst toegelicht. Zo kunt u op tijd doordachte en efficiënte keuzes maken.
meer informatie

zichtbaar: 1 t/m 10 van de 16
  • pagina: 
  • 1
  • 2
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.