Zoek Alle vacatures

REEF-training Programma Aanpak Stikstof (PAS)

29 oktober 2019

Voor deze training zijn geen plaatsen meer beschikbaar.  Binnen het vakgebied VTH zijn veel ontwikkelingen gaande. Het is voor jou als professional belangrijk om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied. Wij bieden daarom de cursus 'Programma Aanpak Stikstof'. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door het PAS. Deze uitspraak heeft directe gevolgen voor meer dan 18.000 projecten. Veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten liggen daardoor stil.  Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is er een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof.
meer informatie

REEF-training Programma Aanpak Stikstof (PAS)

31 oktober 2019

Voor deze training zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Binnen het vakgebied VTH zijn veel ontwikkelingen gaande. Het is voor jou als professional belangrijk om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied. Wij bieden daarom de cursus 'Programma Aanpak Stikstof'. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door het PAS. Deze uitspraak heeft directe gevolgen voor meer dan 18.000 projecten. Veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten liggen daardoor stil.  Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is er een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof.
meer informatie

intervisie REEF personeel en organisatie

07 november 2019

De projectspecialisten van REEF personeel en organisatie komen bijeen om over actuele zaken te discussiëren en kennis te delen. Deze bijeenkomst is alleen voor projectspecialisten van REEF personeel en organisatie.
meer informatie

REEF-deelt-kennismaking

08 november 2019

Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe projectspecialisten. Bijeenkomst voor projectspecialisten die in de afgelopen periode een project bij REEF gestart zijn.
meer informatie

REEF-deelt-kennisbijeenkomst

21 november 2019

Tijdens interactieve bijeenkomsten op de High Tech Campus discussiëren specialisten over actuele ontwikkelingen in hun vakgebied. Meer informatie volgt.
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Spanningsveld tussen techniek en contractmanagement: hoe gaat u hiermee om?

21 november 2019

Bouwprojecten lopen vertraging op door contractuele onenigheid of discussies over de technische invulling ervan. Het megaproject Zuidasdok en de Ring Utrecht zijn voorbeelden van projecten die vastlopen doordat er een spanningsveld is tussen techniek en contractmanagement. Hoe voorkomt u contractuele discussies en spanningen na gunning van een aanbesteding? Welke juridische aspecten spelen een essentiële rol rondom een infra-project? En hoe neemt u deze juridische aspecten mee in het technisch management?
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Stappen richting een succesvolle 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur aanpak

21 november 2019

Door de decentralisatie is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg bij gemeenten belegd. Met de werkwijze '1 gezin 1 plan 1 regisseur' wordt hulp dichterbij burgers georganiseerd, uitgaande van hun eigen kracht. Welke stappen zijn nodig voor een succesvolle ‘1 gezin-, 1 plan-, 1 regisseuraanpak'? Wie heb je daarvoor nodig? En hoe zorg je voor een succesvolle afstemming van de hulp tussen gezin, het netwerk, de gemeente en de zorgprofessionals?
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Veranderen voor de Omgevingswet: een praktische aanpak naar een andere manier van werken

21 november 2019

Overheden werken momenteel hard aan de veranderopgave die gaat over houding en gedrag dat hoort bij de Omgevingswet. Niemand weet nog hoe het precies zal gaan, werken en denken volgens de Omgevingswet. Wel is duidelijk dat de Omgevingswet stuurt op meer integraal samenwerken en participatie. Hoe pakt u zo’n complexe veranderopgave aan? Wat brengt u mee als veranderaar en waar moet u op letten?
meer informatie

REEF DEELT KENNIS | Het nieuwe akoestische landschap: wat zijn de gevolgen van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet?

21 november 2019

Op 2 juli is het voorstel voor de Aanvullingswet geluid Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Geluid kan van grote invloed zijn op het woon- en leefklimaat van mensen en op hun gezondheid. Daarom zijn wettelijke regels nodig voor het geluid van bedrijven, industrieterreinen, wegen en spoorwegen in relatie tot geluidgevoelige gebouwen, zoals woningen, scholen, kinderdagverblijven en bepaalde medische instellingen. Ten aanzien van het milieuaspect geluid gaat een en ander wijzigen. Wat betekenen deze nieuwe geluidregels voor de ondernemers? En hoe gaat u als (medewerker van de) overheid om met de nieuwe verantwoordelijkheid van akoestische invulling van gebieden?
meer informatie

Workshop Human Profiling Experience

03 december 2019

Regelmatig neemt u besluiten, maakt u keuzes of geeft u adviezen. Om dit op een duurzame en succesvolle manier te kunnen doen hebt u informatie nodig die aan de twee belangrijkste criteria voldoet namelijk, betrouwbaarheid en volledigheid. Maar hoe komt u te weten dat dit zo is?
meer informatie

zichtbaar: 1 t/m 10 van de 10
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.